Thẻ ghi tên đánh dấu dùng trong nông nghiệp – set 100 thẻ – D48

50.000

100 – Thẻ ghi tên cây trồng

  • Thẻ được sử dụng để ghi chú tên, chủng loại, ngày tháng,…
  • Thẻ bằng nhựa ghi chú bằng mọi loại bút
  • Trên thẻ lỗ thiết kế sẵn để xỏ dây treo
  • Giúp nhà vườn quản lí cây trồng dễ dàng hơn

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tại nhà trên toàn quốc!
Hotline: 0972.890.275