Chính sách bảo mật

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
 • Mục đích thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ.
 • Phạm vi thu thập: Các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, thông tin thanh toán, và các thông tin khác mà khách hàng cung cấp khi đặt hàng hoặc đăng ký tài khoản.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin
 • Cung cấp dịch vụ: Sử dụng thông tin để xử lý đơn đặt hàng, giao hàng, và hỗ trợ khách hàng.
 • Liên hệ khách hàng: Sử dụng thông tin để liên hệ với khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, hoặc các thông tin khác liên quan đến giao dịch mua bán.
 • Cải thiện dịch vụ: Sử dụng thông tin để phân tích, đánh giá, và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Chăm sóc khách hàng: Sử dụng thông tin để cung cấp dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng.

                                             

(Thông tin khách hàng luôn được bảo mật)

 1. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Thời gian lưu trữ: Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu xóa bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích đã được thông báo trước.
 1. Cam kết bảo mật thông tin
 • Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, không tiết lộ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của khách hàng, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
 • Biện pháp bảo mật: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi mất mát, truy cập trái phép, hoặc lạm dụng.

                                                 

(Cam kết bảo mật theo đúng quy định)

 1. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân
 • Truy cập và chỉnh sửa: Khách hàng có quyền truy cập, kiểm tra và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi lưu trữ.
 • Yêu cầu xóa bỏ: Khách hàng có quyền yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.
 • Phản hồi và khiếu nại: Khách hàng có quyền gửi phản hồi hoặc khiếu nại về việc thu thập, sử dụng, và bảo mật thông tin cá nhân của mình.

                                                 

(Thông tin được sử dụng đúng mục đích và bảo mật an toàn)

 1. Thông tin liên hệ
 • Liên hệ: Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua:
 • Email: nongcutiendam.vn@gmail.com
 • Số điện thoại: 0972.890.275
 • Địa chỉ: Trung Hòa – Yên Mỹ – Hưng Yên
 1. Thay đổi chính sách bảo mật
 • Thay đổi chính sách: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này để phù hợp với các yêu cầu pháp luật và nhu cầu của chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.