Phân bón gốc kích rễ, bật chồi mạnh Premium 16-16-16 TE – T77

30.000

Phân bón cao cấp Premium – 1kg

  • Tăng sinh trưởng, phát triển cây ăn trái
  • Kích thích rễ phát triển, ra hoa, đậu trái
  • Mẫu mã đẹp,  tăng chất lượng trái
  • Tăng hiệu quả kinh tế và duy trì độ màu mỡ đất

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tại nhà trên toàn quốc!
Hotline: 0972.890.275